Září a říjen ve II. oddělení ŠD

Krásné podzimní počasí nás lákalo ven, proto jsme většinu času pobývali na školním hřišti. Chlapci si nejvíce oblíbili fotbal, dívky zase rády nacvičovaly různé taneční sestavy. Pokud nám však počasí zrovna nepřálo, tak jsme se rozhodně nenudili – tvořili jsme, vyráběli, malovali a hráli společenské hry…
Na konci října jsme společně s I. oddělením uspořádali Halloweenskou diskotéku, kterou jsme si náramně užili ?

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/zari-rijen-ve-ii-oddeleni/