4. třída ZŠ ÚSOV

Vážení rodiče, milí žáci,  od 17.5.2021 se žáci 4. třídy navracejí k běžné školní výuce bez rotace, přičemž testování bude probíhat pouze 1x týdně při nástupu dětí do školy, tedy v pondělí. Předpokládáme, že tento režim zůstane zachován až do konce školního roku. Další informace ohledně testování, chodu školní družiny či školní jídelny najdete zde: https://zsusov.cz/novinky/.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v následujícím týdnu tj. od 10.5.2021 do 14.5.2021 se budou žáci 4. třídy vzdělávat distanční (online) formou z domova dle pokynů paní učitelky třídní.

Připomínáme, že v úterý 11.5.2021 je v důsledku odstávky elektrické energie vyhlášeno ředitelské volno, kdy nebude probíhat online výuka.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 3.5.2021 do 7.5.2021 žáci 4. třídy budou docházet do školy na prezenční výuku, bližší informace Vám byly předány paní učitelkou třídní. Další informace ohledně testování (nově pouze 1x týdně v pondělí), chodu školní družiny či školní jídelny najdete zde: https://zsusov.cz/novinky/.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v následujícím týdnu tj. od 26.4.2021 do 30.4.2021 se budou žáci 4. třídy vzdělávat distanční (online) formou z domova dle pokynů paní učitelky třídní.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 19.4.2021 do 23.4.2021 žáci 4. třídy budou docházet do školy na prezenční výuku, bližší informace Vám byly předány paní učitelkou třídní. Další informace ohledně testování, chodu školní družiny či školní jídelny najdete zde: https://zsusov.cz/novinky/.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 12.4. 2021 se v důsledku rozvolňování opatření přechází u žáků 1. stupně na rotační výuku neboli střídání prezenční a distanční výuky po týdnech. V týdnu od 12.4.2021 do 16.4.2021 žáci 4. třídy zůstávají na distanční čili online výuce. Další informace průběžně zveřejňujeme zde: https://zsusov.cz/novinky/.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 6.4. do 9.4.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 4. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova. Připomínám, že 6. 4. jsou velikonoční prázdniny.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 29.3. do 2.4.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 4. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova. Připomínám, že 1. a 2.4. jsou velikonoční prázdniny.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 22.3. do 26.3.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 4. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 15.3. do 19.3.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 4. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 8.3. do 12.3.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 4. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 1.3. do 5.3.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 4. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 22.2. do 26.2.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 4. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, dle sdělení MŠMT zůstávají školy i přes neprodloužení nouzového stavu ve stejném režimu jako doposud. I v příštím týdnu tj. od 15.2. do 19.2.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 4. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova.

S pozdravem a přáním klidných dnů

Ing. David Kalousek, ředitel školyVážení rodiče, milí žáci,

v příštím týdnu tj. od 1.2. do 5.2.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 4. třída se bude vzdělávat distančně, tedy online z domova.

S pozdravem a přáním klidných dnů

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci,

v příštím týdnu tj. od 25.1. do 29.1.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 4. třída se bude vzdělávat distančně, tedy online z domova. Ve čtvrtek 28.1.2021 bude rodičům žáků do emailových schránek zaslán třídními učiteli obsah vysvědčení a v pátek 29.1.2021 pak žáky čekají plánované pololetní prázdniny.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním klidných dnů

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k pokračující neutěšené epidemiologické situaci rozhodla Vláda ČR na svém čtvrtečním zasedání dne 7.1.2021 o prodloužení opatření proti šíření koronaviru podle stupně 5 protiepidemického systému PES, který se vztahuje i na provoz školy. V následujících dvou týdnech od 11.1.2021 do 22.1.2021 tak budeme pokračovat v současném režimu výuky.

Žáci 4. ročníku pokračují na distanční tedy online výuce z domova, přičemž informace o výuce budeme i nadále vyvěšovat zde popř. budou předávány žákům prostřednictvím třídní učitelky.
Dále připomínám, že žáci mají i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Pokud jste doposud dotovaného obědu nevyužívali a měli byste nově o odběr obědu zájem, je třeba jej nahlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 603 297 046) !  Oběd je pak možno vyzvednout v době od 11:15 do 12:45 do jídlonosiče za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a rouška). Konzumace obědů přímo ve školní jídelně v tomto případě není možná.
Co se týče mateřské školy, tak ta zůstává v běžném režimu.
Pevně věřím, že se situace začne co nejdříve zlepšovat a žáci se tak budou moci opět navrátit k prezenční výuce ve škole. Pokud možno klidné dny všem přeje
Ing. David Kalousek, ředitel školy

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k současné epidemiologické situaci se Vláda České republiky na svém zasedání dne 23.12.2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání od 27.12. 2020 do 10.1.2021.

Žáci 4. ročníku přecházejí na distanční tedy online výuku z domova, přičemž informace o výuce budeme vyvěšovat zde popř. budou předávány žákům prostřednictvím třídních učitelů.
Žáci mají i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Upozorňuji, že všichni, kteří doposud docházeli na obědy, mají automaticky oběd od pondělí 4.1. 2021 odhlášený. V případě zájmu o odběr obědů je potřeba tyto nahlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 603 297 046) !  Oběd je pak možno vyzvednout v době od 11:15 do 12:45 do jídlonosiče za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a rouška). Konzumace obědů přímo ve školní jídelně v tomto případě není možná.
Situace není jednoduchá, nicméně věřím, že se v co nejkratším čase opět všichni navrátíme ke klasické čili prezenční výuce ve škole. Pokud možno klidné dny všem přeje
Ing. David Kalousek, ředitel školy

Vážení rodiče, milí žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo 21.12. a 22.12. 2020 jako volné dny, kdy není povinné vzdělávání distančním způsobem a zároveň se žákům neposkytuje školní stravování. O tyto dny se tak de facto prodlužují vánoční prázdniny. Žáci tak v tomto kalendářním roce půjdou do školy naposledy v pátek 18.12.2020 a po novém roce se do školy vrátí v pondělí  4.1.2021. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, z důvodu pokračujících protiepidemických opatření se zájmové kroužky při DDM Magnet Mohelnice i přes návrat žáků do školy konat v měsíci prosinci nebudou. Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, je předpoklad jejich realizace od měsíce ledna 2021. Z hlediska administrativního je třeba odevzdat zápisné do kroužků v plné výši, přičemž jakmile se kroužky opět otevřou, bude alikvotní částka, stejně jako v jarním období, žákům vrácena. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče,

od pondělí 30.11.2020 je opět povolena osobní přítomnost žáků 4. třídy ve škole. Výuka bude probíhat dle rozvrhu jako v měsících září a říjen, pouze místo tělesné výchovy bude zařazen jiný předmět.

Žáci musí mít během pobytu ve škole roušky, doporučujeme mít jednu náhradní roušku uloženou v sáčku v aktovce.

Zároveň je umožněn provoz dětského klubu a školní družiny, pokud tedy potřebujete zajistit péči o Vaše dítě v ranních hodinách od 5:20 a v odpoledních hodinách do 17:00 popř. déle, obě zařízení jsou Vašim dětem k dispozici. Z důvodů protiepidemiologických a nutnosti zachování homogenity skupiny bude provoz dětského klubu probíhat ve 4. třídě pod dohledem vychovatele.

Žáci docházející na oběd mají tento automaticky přihlášený, pokud o stravování Vašeho dítěte nemáte zájem, je třeba oběd u vedoucí školní jídelny odhlásit (tel. 603 297 046).

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, dle sdělení Ministerstva zdravotnictví zůstávají školy i nadále uzavřené tzn. že od pondělí 2.11.2020 pokračujeme v nastavené distanční výuce. Žáci mají opět nárok na oběd za dotovanou cenu, pokud chcete tohoto využívat, je potřeba obědy nahlásit u vedoucí školní jídelny p. Roháčové (tel. č. 603 297 046). S pozdravem
Ing. David Kalousek, ředitel školy
——————————————————————————————————————–
Vážení rodiče, milí žáci, máme za sebou téměř 14 dnů distanční výuky, během níž jsme se všichni snažili o to, abychom nejen neztratili kontakt s Vámi, ale hlavně pokračovali určitou formou ve vzdělávání žáků v hlavních předmětech. Věřím, že nastavená forma komunikace prostřednictvím platformy Microsoft Teams je a bude dobrou alternativou pro distanční výuku, i když jsem si vědom problémů a komplikací, které s touto formou vzdělávání nastávají a nastávat bohužel i budou. Snažíme se Vám vypomoci se zapůjčováním techniky ve formě notebooků či tabletů, nicméně vím, že pouze technika vše nevyřeší, protože důležité je také internetové připojení, se kterým míváme určité problémy i v naší organizaci. I přes toto všechno pevně doufám, že v souvislosti s nabytými zkušenostmi z distanční výuky problémů bude ubývat a výuka se bude zkvalitňovat, nicméně je nám všem jasné, že distanční výuka, ať je sebekvalitnější, nemůže nahradit výuku ve škole s bezprostřední interakcí s vyučujícími a sociálními kontakty s ostatními žáky. Přál bych si, abychom se se žáky mohli co nedříve opět do školy navrátit, ovšem vládou slibovaný termín 2.11. bere pomalu a jistě za své a spíše očekávám uzavření školy na delší dobu. Ovšem to jsou pouze mé domněnky a nám všem nezbývá, než se chovat zodpovědně dle vládních nařízení, dodržovat nastavená hygienická opatření a čekat….K tomuto přikládám letáček z MŠMT. Dále připomínám, že v příštím týdnu od 26.10. mají všichni žáci volno, tudíž nebude probíhat distanční výuka. S tím také souvisí to, že žáci během těchto dnů nebudou mít nárok na dotované obědy a automaticky jsou všichni odhlášeni. Pokud tedy pro své děti budete chtít oběd ze školní jídelny, je třeba jej nahlásit, ovšem za plnou cenu pro cizí strávníky, tedy 65 Kč.
Na závěr Vás prosím, abyste sledovali naše webové stránky či stránky na facebooku, kde budu průběžně zveřejňovat informace, které ze strany ministerstev obdržím.
Všem přeji hezké následující dny a především pevné zdraví.
Ing. David Kalousek, ředitel školy
———————————————————————————————————————————
Vážení rodiče, milí žáci postupně začínáme pro distanční výuku využívat platformu Microsoft Teams. K tomuto  budeme zveřejňovat videa, abychom Vám počáteční seznámení se s touto aplikací co nejvíce ulehčili. Všechna videa jsou k dispozici na kanálu youtube s názvem zsms usov na https://www.youtube.com/channel/UCz4trM_eYdvN7vBDUWi5RUQ
1. Video – úvod, jak se přihlásit atp. https://www.youtube.com/watch?v=UOKE1oRXlHk&t=133s
2. video – připojení ke schůzce: https://www.youtube.com/watch?v=qKMX6Z7wOr8&t=47s
3. video – odevzdávání úkolů https://www.youtube.com/watch?v=FaxxEFzx4rE&t=17s
—————————————————————————————————————————–
—————————————————————————————————————————–
Vážení rodiče, milí žáci,
jak jistě víte, od zítřejšího dne čili středy 14.10. 2020 zůstanou všichni žáci školy doma na distančním vzdělávání, přičemž informace o výuce budeme vyvěšovat zde popř. budou předávány žákům prostřednictvím třídních učitelů.

Dále se přerušuje provoz školní družiny, školního i dětského klubu.

Dle sdělení z MŠMT mají žáci i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Tento si mohou vyzvednout v době od 11:15 do 12:45 do jídlonosiče nebo konzumovat přímo ve školní jídelně pod dohledem pedagogických pracovníků, samozřejmě za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a rouška). Zároveň při stravování platí všechna pravidla chování stanovená ve vnitřním řádu školní jídelny. Upozorňuji, že všichni žáci, kteří doposud docházeli na obědy, mají automaticky oběd již od středy 14.10. nahlášený a je povinností zákonných zástupců jej případně odhlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 603 297 046) ! Při neodhlášení oběd „propadá“ !
Množí se dotazy ohledně ošetřovného. Zatím vím jen to, že v legislativním návrhu figuruje ošetřovné ve výši 60% průměrného výdělku pro děti do 10 let a pro uplatnění nároku nebude muset škola vydávat potvrzení, bude stačit čestné prohlášení rodiče. Do schválení této legislativní části můžeme jako škola na vyžádání potvrzení vydat.
Co se týče mateřské školy, tak ta zůstává v běžném režimu.
Situace není jednoduchá, nicméně věřím, že následujících 8 pracovních dnů do podzimních prázdnin všichni zvládneme. Po podzimních prázdninách by se žáci měli do školy opět navrátit. Pokud možno klidné dny všem přeje
David Kalousek, ředitel školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *