Modernizace učebny přírodních věd a učebny cizích jazyků

Hlavním cílem projektu je vytvoření a zlepšení podmínek stávajícím i budoucím žákům pro výuku přírodovědných předmětů (komplexní rekonstrukce učebny fyziky, chemie a přírodopisu) i pro výuku cizích jazyků (komplexní rekonstrukce učebny cizích jazyků), které přispějí k efektivnější a účinnější výuce. Projekt dále předpokládá vytvoření bezbariérovosti učeben a sociálních zařízení, vytvoření bylinkové zahrádky u školní družiny, […]