Modernizace učebny přírodních věd a učebny cizích jazyků

Hlavním cílem projektu je vytvoření a zlepšení podmínek stávajícím i budoucím žákům pro výuku přírodovědných předmětů (komplexní rekonstrukce učebny fyziky, chemie a přírodopisu) i pro výuku cizích jazyků (komplexní rekonstrukce učebny cizích jazyků), které přispějí k efektivnější a účinnější výuce. Projekt dále předpokládá vytvoření bezbariérovosti učeben a sociálních zařízení, vytvoření bylinkové zahrádky u školní družiny, vybudování vyvýšených záhonů a kompostéru pro výuku pracovních činností. Samostatnou kapitolou je pak zajištění vnitřní konektivity školy spočívající v pořízení nového školního serveru, výměnu všech datových rozvodů, zajištění rychlejšího připojení na internet včetně WIFI pro pedagogické pracovníky a žáky. K tomuto bude pořízeno i programové vybavení zajišťující bezpečnost pro uložené údaje na serveru či antivirovou ochranu.

Identifikační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004071

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Financování:     poskytnutá dotace: 3 079 773,00 Kč

vlastní zdroje: 342 197,00 Kč

Realizace:

Učebna přírodních věd: Popis realizace s fotodokumentací 

Učebna cizích jazyků: Popis realizace s fotodokumentací

Bezbariérovost: Popis realizace s fotodokumentací 

Zeleň a mobiliář: Popis realizace s fotodokumentací

Konektivita: Popis realizace s fotodokumentací

PROPAGAČNÍ MATERIÁL: Skládačka – učebna přírodních věd a cizích jazyků

 

PROJEKT MODERNIZACE UČEBNY PŘÍRODNÍCH VĚD A UČEBNY CIZÍCH JAZYKŮ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ