Představení projektu

Na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 13. 06. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo Ministerstvo školství, […]

ICT ve vzdělávání dětí MŠ

V rámci šablony využití ICT v vzdělávání dětí MŠ jsme pořídili pro děti 10 ks tabletů a 3D panel včetně softwarového vybavení, programů a her. Fotografie najdete na msusov.rajce.idnes.cz/Prace_s_3_panel_a_tablety/

Projektový den v 6. třídě

V úterý 23.4.2019 měli žáci 6. ročníku projektový den na téma „Obyčejní lidé v neobyčejných časech“, který byl zaměřen na dějepisnou problematiku holocaustu za účasti pana Štipla z Loštic. Fotografie najdete na zsusov.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_v_6._tride