7. třída ZŠ ÚSOV

Vážení rodiče, milí žáci,  od 24.5.2021 se žáci 7. třídy navracejí k běžné školní výuce bez rotace dle standartního rozvrhu včetně předmětů výchovného zaměření, přičemž testování bude probíhat pouze 1x týdně při nástupu dětí do školy, tedy v pondělí. Předpokládáme, že tento režim zůstane zachován až do konce školního roku. Další informace ohledně testování, chodu školní družiny či školní jídelny najdete zde: https://zsusov.cz/novinky/.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 17.5. do 21.5.2021 se žáci 7. ročníku navrací k prezenční čili školní výuce dle standartního rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 17.5. až 21.5.2021

Žáci budou 2x týdně testováni (pondělí, čtvrtek) antigenními testy vždy po příchodu do školy. Pro zájemce bude v provozu školní klub v odpoledních hodinách. Bližší informace k testování či provozu školní jídelny najdete zde:  https://zsusov.cz/novinky/

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 10.5. do 14.5.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova dle následujícího rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 10.5. až 14.5.2021

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 3.5. do 7.5.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova dle následujícího rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 3.5. až 7.5.2021.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 26.4. do 30.4.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova dle následujícího rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 26.4. až 30.4. 2021

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 19.4. do 23.4.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova dle následujícího rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 19.4. až 23.4. 2021

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 12.4. do 16.4.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova dle následujícího rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 12.4. až 16.4. 2021

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 6.4. do 9.4.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova dle následujícího rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 6.4. až 9.4. 2021.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 29.3. do 2.4.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova dle následujícího rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 29.3. až 2.4. 2021

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 22.3. do 26.3.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova dle následující rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 22.3. až 26.3. 2021

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 15.3. do 19.3.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova dle následující rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 15.3. až 19.3. 2021

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


ZMĚNY V ROZVRHU: Výuka 7. ročník pro týden 8.3. až 12.3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 8.3. do 12.3.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova dle následujícího rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 8.3. až 12.3. 2021

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 1.3. do 5.3.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova dle následující rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 1.3. až 5.3. 2021

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 22.2. do 26.2.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova dle následujícího rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 22.2. až 26.2. 2021

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, dle sdělení MŠMT zůstávají školy i přes neprodloužení nouzového stavu ve stejném režimu jako doposud. I v příštím týdnu tj. od 15.2. do 19.2.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova dle následujícího rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 15.2. až 19.2. 2021

S pozdravem a přáním klidných dnů

Ing. David Kalousek, ředitel školyVážení rodiče, milí žáci,

v příštím týdnu tj. od 1.2. do 5.2.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude i nadále vzdělávat distančně, tedy online z domova.

ROZVRH: Výuka 7. ročník pro týden 1.2. až 5.2. 2021

S pozdravem a přáním klidných dnů

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci,

v příštím týdnu tj. od 25.1. do 29.1.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 7. třída se bude i nadále vzdělávat distančně, tedy online z domova. Ve čtvrtek zašlou třídní učitelé obsah vysvědčení do emailových schránek rodičů. V pátek 29.1.2021 žáky čekají plánované pololetní prázdniny.

ROZVRH: Výuka 7. ročník pro týden 25.1. až 29.1. 2021

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním klidných dnů

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Rozvrh na týden od 18.1.2021 do 22.1.2021: Výuka 7. ročník pro týden 18.1. až 22.1. 2021


Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k pokračující neutěšené epidemiologické situaci rozhodla Vláda ČR na svém čtvrtečním zasedání dne 7.1.2021 o prodloužení opatření proti šíření koronaviru podle stupně 5 protiepidemického systému PES, který se vztahuje i na provoz školy. V následujících dvou týdnech od 11.1.2021 do 22.1.2021 tak budeme pokračovat v současném režimu výuky.

Žáci 7. ročníku pokračují na distanční tedy online výuce z domova, přičemž informace o výuce budeme i nadále vyvěšovat zde popř. budou předávány žákům prostřednictvím třídní učitelky.
Dále připomínám, že žáci mají i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Pokud jste doposud dotovaného obědu nevyužívali a měli byste nově o odběr obědu zájem, je třeba jej nahlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 603 297 046) !  Oběd je pak možno vyzvednout v době od 11:15 do 12:45 do jídlonosiče za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a rouška). Konzumace obědů přímo ve školní jídelně v tomto případě není možná.
Co se týče mateřské školy, tak ta zůstává v běžném režimu.
Pevně věřím, že se situace začne co nejdříve zlepšovat a žáci se tak budou moci opět navrátit k prezenční výuce ve škole. Pokud možno klidné dny všem přeje
Ing. David Kalousek, ředitel školy

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k současné epidemiologické situaci se Vláda České republiky na svém zasedání dne 23.12.2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání od 27.12. 2020 do 10.1.2021.

Žáci 7. ročníku přecházejí na distanční tedy online výuku z domova, přičemž informace o výuce budeme vyvěšovat zde popř. budou předávány žákům prostřednictvím třídních učitelů.
Rozvrh na týden od 4.1.2021 najdete zde: Výuka 7. ročník pro týden 4.1. až 8.1. 2021
Žáci mají i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Upozorňuji, že všichni, kteří doposud docházeli na obědy, mají automaticky oběd od pondělí 4.1. 2021 odhlášený. V případě zájmu o odběr obědů je potřeba tyto nahlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 603 297 046) !  Oběd je pak možno vyzvednout v době od 11:15 do 12:45 do jídlonosiče za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a rouška). Konzumace obědů přímo ve školní jídelně v tomto případě není možná.
Situace není jednoduchá, nicméně věřím, že se v co nejkratším čase opět všichni navrátíme ke klasické čili prezenční výuce ve škole. Pokud možno klidné dny všem přeje
Ing. David Kalousek, ředitel školy

Vážení rodiče, milí žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo 21.12. a 22.12. 2020 jako volné dny, kdy není povinné vzdělávání distančním způsobem a zároveň se žákům neposkytuje školní stravování. O tyto dny se tak de facto prodlužují vánoční prázdniny. Žáci tak v tomto kalendářním roce půjdou do školy naposledy v pátek 18.12.2020 a po novém roce se do školy vrátí v pondělí  4.1.2021. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Rozvrh distanční výuky, tedy výuky online, na týden od 14.12.2020 najdete zde: Rozvrh 7. třída na týden od 14.12. do 18.12.2020


Rozvrh prezenční výuky, tedy výuky ve škole, na týden od 7.12.2020 najdete zde: Rozvrh 7. třída na týden od 7.12. do 11.12.2020


Rozvrh distanční výuky, tedy výuky online, na týden od 30.11.2020 najdete zde: Rozvrh 7. třída na týden od 30.11. do 4.12.2020


Vážení rodiče, milí žáci, z důvodu pokračujících protiepidemických opatření se zájmové kroužky při DDM Magnet Mohelnicei přes návrat žáků do školy konat v měsíci prosinci nebudou. Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, je předpoklad jejich realizace od měsíce ledna 2021. Z hlediska administrativního je třeba odevzdat zápisné do kroužků v plné výši, přičemž jakmile se kroužky opět otevřou, bude alikvotní částka, stejně jako v jarním období, žákům vrácena. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 30.11.2020je opět povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Výuka bude probíhat formou tzv. rotační výuky, což znamená, že třídy na 2. stupni (vyjma 9. ročníku) se budou na prezenční výuce ve škole po týdnu střídat a to následovně:

 

Třída Týden

30.11. – 4.12.

7. – 11.12.

14. – 18.12. 21. a 22.12.
6. Prezenční výuka Distanční výuka Prezenční výuka Distanční výuka
7. Distanční výuka Prezenční výuka Distanční výuka Prezenční výuka
8. Distanční výuka Prezenční výuka Distanční výuka Prezenční výuka
9. Prezenční výuka Prezenční výuka Prezenční výuka Prezenční výuka

 

POZN: prezenční výuka = školní výuka

distanční výuka = online výuka z domova

 

Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu z počátku školního roku tzn. včetně „výchov“ s výjimkou tělesné výchovy – tato z důvodu protiepidemiologických opatření nebude realizována.

Distanční výuka pak dle rozvrhu, který bude vyvěšován na webových stránkách školy vždy v pátek před zahájením distanční výuky.

Žáci musí mít během pobytu ve škole roušky, doporučujeme mít jednu náhradní roušku uloženou v sáčku v aktovce.

Žáci docházející na oběd v rámci prezenční výuky mají tento automaticky přihlášený, pokud o stravování Vašeho dítěte nemáte zájem, je třeba oběd u vedoucí školní jídelny odhlásit (tel. 603 297 046).

V odpoledních hodinách je od 12:40 do 13:30 zajištěn provoz školního klubu.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.

 

S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy

 


Vážení rodiče, milí žáci, oproti původním předpokladům se návrat žáků do škol přesouvá na pondělí 30.11.2020. Žáci 2. stupně budou mít od tohoto data nastavenu tzv. rotační výuku, tedy jeden týden budou ve škole a druhý týden doma na distanční výuce. Bližší informace zveřejníme v průběhu příštího týdne.
V příštím týdnu od 23.11.2020 tedy pokračuje distanční (online) výuka dle přiloženého rozvrhu: Výuka 7. ročník pro týden 23.11. až 27.11. 2020

ROZVRH NA TÝDEN 16.11. AŽ 20.11.2020: Výuka 7. ročník pro týden 16.11. až 20.11. 2020
————————————————————————————————————————————
ROZVRH NA TÝDEN 9.11. AŽ 13.11.2020: Výuka 7. ročník pro týden 9.11. až 13.11. 2020
————————————————————————————————————————————
ROZVRH NA TÝDEN 2.11. AŽ 6.11.2020: Výuka 7. ročník pro týden 2.11. až 6.11. 2020
————————————————————————————————————————————
Vážení rodiče, milí žáci, dle sdělení Ministerstva zdravotnictví zůstávají školy i nadále uzavřené tzn. že od pondělí 2.11.2020 pokračujeme v nastavené distanční výuce. Žáci mají opět nárok na oběd za dotovanou cenu, pokud chcete tohoto využívat, je potřeba obědy nahlásit u vedoucí školní jídelny p. Roháčové (tel. č. 603 297 046). S pozdravem
Ing. David Kalousek, ředitel školy
—————————————————————————————————————
Vážení rodiče, milí žáci, máme za sebou téměř 14 dnů distanční výuky, během níž jsme se všichni snažili o to, abychom nejen neztratili kontakt s Vámi, ale hlavně pokračovali určitou formou ve vzdělávání žáků v hlavních předmětech. Věřím, že nastavená forma komunikace prostřednictvím platformy Microsoft Teams je a bude dobrou alternativou pro distanční výuku, i když jsem si vědom problémů a komplikací, které s touto formou vzdělávání nastávají a nastávat bohužel i budou. Snažíme se Vám vypomoci se zapůjčováním techniky ve formě notebooků či tabletů, nicméně vím, že pouze technika vše nevyřeší, protože důležité je také internetové připojení, se kterým míváme určité problémy i v naší organizaci. I přes toto všechno pevně doufám, že v souvislosti s nabytými zkušenostmi z distanční výuky problémů bude ubývat a výuka se bude zkvalitňovat, nicméně je nám všem jasné, že distanční výuka, ať je sebekvalitnější, nemůže nahradit výuku ve škole s bezprostřední interakcí s vyučujícími a sociálními kontakty s ostatními žáky. Přál bych si, abychom se se žáky mohli co nedříve opět do školy navrátit, ovšem vládou slibovaný termín 2.11. bere pomalu a jistě za své a spíše očekávám uzavření školy na delší dobu. Ovšem to jsou pouze mé domněnky a nám všem nezbývá, než se chovat zodpovědně dle vládních nařízení, dodržovat nastavená hygienická opatření a čekat….K tomuto přikládám letáček z MŠMT. Dále připomínám, že v příštím týdnu od 26.10. mají všichni žáci volno, tudíž nebude probíhat distanční výuka. S tím také souvisí to, že žáci během těchto dnů nebudou mít nárok na dotované obědy a automaticky jsou všichni odhlášeni. Pokud tedy pro své děti budete chtít oběd ze školní jídelny, je třeba jej nahlásit, ovšem za plnou cenu pro cizí strávníky, tedy 65 Kč.
Na závěr Vás prosím, abyste sledovali naše webové stránky či stránky na facebooku, kde budu průběžně zveřejňovat informace, které ze strany ministerstev obdržím.
Všem přeji hezké následující dny a především pevné zdraví.
Ing. David Kalousek, ředitel školy
———————————————————————————————————————————-
ROZVRH NA TÝDEN 19.10. AŽ 23.10.2020: Výuka 7. ročník pro týden 19. až 23.10.2020
———————————————————————————————————————————–
Vážení rodiče, milí žáci postupně začínáme pro distanční výuku využívat platformu Microsoft Teams. K tomuto  budeme zveřejňovat videa, abychom Vám počáteční seznámení se s touto aplikací co nejvíce ulehčili. Všechna videa jsou k dispozici na kanálu youtube s názvem zsms usov na https://www.youtube.com/channel/UCz4trM_eYdvN7vBDUWi5RUQ
1. Video – úvod, jak se přihlásit atp. https://www.youtube.com/watch?v=UOKE1oRXlHk&t=133s
2. video – připojení ke schůzce: https://www.youtube.com/watch?v=qKMX6Z7wOr8&t=47s
3. video – odevzdávání úkolů https://www.youtube.com/watch?v=FaxxEFzx4rE&t=17s
——————————————————————————————————————————–
——————————————————————————————————————————-
Vážení rodiče, milí žáci,
jak jistě víte, od zítřejšího dne čili středy 14.10. 2020 zůstanou všichni žáci školy doma na distančním vzdělávání, přičemž informace o výuce budeme vyvěšovat zde popř. budou předávány žákům prostřednictvím třídních učitelů. Prvotní informace obdrželi žáci již v minulém týdnu, nicméně je najdete zde: Výuka 7. ročník

Dále se přerušuje provoz školní družiny, školního i dětského klubu.

Dle sdělení z MŠMT mají žáci i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Tento si mohou vyzvednout v době od 11:15 do 12:45 do jídlonosiče nebo konzumovat přímo ve školní jídelně pod dohledem pedagogických pracovníků, samozřejmě za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a rouška). Zároveň při stravování platí všechna pravidla chování stanovená ve vnitřním řádu školní jídelny. Upozorňuji, že všichni žáci, kteří doposud docházeli na obědy, mají automaticky oběd již od středy 14.10. nahlášený a je povinností zákonných zástupců jej případně odhlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 603 297 046) ! Při neodhlášení oběd „propadá“ !
Množí se dotazy ohledně ošetřovného. Zatím vím jen to, že v legislativním návrhu figuruje ošetřovné ve výši 60% průměrného výdělku pro děti do 10 let a pro uplatnění nároku nebude muset škola vydávat potvrzení, bude stačit čestné prohlášení rodiče. Do schválení této legislativní části můžeme jako škola na vyžádání potvrzení vydat.
Co se týče mateřské školy, tak ta zůstává v běžném režimu.
Situace není jednoduchá, nicméně věřím, že následujících 8 pracovních dnů do podzimních prázdnin všichni zvládneme. Po podzimních prázdninách by se žáci měli do školy opět navrátit. Pokud možno klidné dny všem přeje
David Kalousek, ředitel školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *