1. třída ZŠ ÚSOV

Vážení rodiče, milí žáci,  od 17.5.2021 se žáci 1. třídy navracejí k běžné školní výuce bez rotace, přičemž testování bude probíhat pouze 1x týdně při nástupu dětí do školy, tedy v pondělí. Předpokládáme, že tento režim zůstane zachován až do konce školního roku. Další informace ohledně testování, chodu školní družiny či školní jídelny najdete zde: https://zsusov.cz/novinky/.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 10.5.2021 do 14.5.2021 budou žáci 1. třídy docházet do školy na prezenční výuku, bližší informace Vám byly předány paní učitelkou třídní. Testování bude probíhat pouze 1x týdně při nástupu dětí do školy tedy v pondělí. Další informace ohledně testování, chodu školní družiny či školní jídelny najdete zde: https://zsusov.cz/novinky/.

Připomínáme, že v úterý 11.5.2021 je v důsledku odstávky elektrické energie vyhlášeno ředitelské volno.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v následujícím týdnu tj. od 3.5.2021 do 7.5.2021 se budou žáci 1. třídy vzdělávat distanční (online) formou z domova dle pokynů paní učitelky třídní.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 26.4.2021 do 30.4.2021budou žáci 1. třídy docházet do školy na prezenční výuku, bližší informace Vám byly předány paní učitelkou třídní. Další informace ohledně testování, chodu školní družiny či školní jídelny najdete zde: https://zsusov.cz/novinky/.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v následujícím týdnu tj. od 19.4.2021 do 23.4.2021se budou žáci 1. třídy vzdělávat distanční (online) formou z domova dle pokynů paní učitelky třídní.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 12.4. 2021 se v důsledku rozvolňování opatření přechází u žáků 1. stupně na rotační výuku neboli střídání prezenční a distanční výuky po týdnech. V týdnu od 12.4.2021 do 16.4.2021žáci 1. třídy budou docházet do školy na prezenční výuku, bližší informace Vám byly předány paní učitelkou třídní. Další informace ohledně testování, chodu školní družiny či školní jídelny najdete zde: https://zsusov.cz/novinky/.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 6.4. do 9.4.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 1. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova. Připomínám, že 6. 4. jsou velikonoční prázdniny.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 29.3. do 2.4.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 1. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova. Připomínám, že 1. a 2.4. jsou velikonoční prázdniny.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 22.3. do 26.3.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 1. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy

 


Vážení rodiče, milí žáci, v příštím týdnu tj. od 15.3. do 19.3.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 1. třída se bude vzdělávat distančně neboli online z domova.

S pozdravem

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, informace ve věci ošetřovného naleznete na https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu


Vážení rodiče,

dle vládního nařízení se od pondělí 1.3.2021uzavírají školy a na distanční výuku tak přechází i žáci 1. a 2. třídy.

Připomínám, že žáci mají i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Všichni žáci 1. a 2. třídy budou mít od pondělí 1.3. obědy automaticky odhlášeny a pokud budete mít o odběr obědu zájem, je třeba jej nahlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 603297046)! Oběd je pak možno vyzvednout v době od 11:15 do 12:45 do jídlonosiče za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a ochrana dýchacích cest – respirátor či chirurgická rouška). Konzumace obědů přímo ve školní jídelně v tomto případě není možná.

O upřesňujících skutečnostech a dalším vývoji týkajícím se provozu školy Vás budeme průběžně informovat.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče,

z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od pondělí 1.3.2021 povinností všech osob pohybujících se ve škole, tedy i žáků, nosit zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, zjednodušeně chirurgickou roušku případně dětskou nano roušku. Jakékoliv jiné ochranné prostředky dýchacích cest např. látkové roušky nebudou povoleny. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, v následujícím týdnu od 22.2. do 26.2.2021 pokračujeme v nastaveném režimu výuky tedy 1. třída se bude učit prezenčně ve škole s paní učitelkou Mgr. Janou Koštovalovou. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, dle sdělení MŠMT zůstávají školy i přes neprodloužení nouzového stavu ve stejném režimu jako doposud. I v příštím týdnu tj. od 15.2. do 19.2.2021budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 1. třída se bude učit prezenčně ve škole.

S pozdravem a přáním klidných dnů

Ing. David Kalousek, ředitel školyVážení rodiče,

je mou povinností Vás informovat, že jsem dnes, tedy v sobotu 30.1.2021, obdržel informaci ohledně pozitivně testovaných pedagogických pracovníků 1. třídy na COVID-19. Paní učitelka třídní i paní asistentka tak budou následujících 10 dnů v karanténě. Dle Manuálu MŠMT, týkající se postupu v případě výskytu pozitivně testovaného pedagogického pracovníka ve škole, jsem kontaktoval Krajskou hygienickou stanici, která stanovila následující postup: žákům 1. třídy se doporučuje po dobu 10 dní od posledního kontaktu, tedy do 7.2.2021 (včetně), sledovat jejich zdravotní stav, telefonicky kontaktovat praktického lékaře v případě jakýchkoliv příznaků a dále se řídit jeho pokyny (včetně pokynů k testování). Třída jako taková do karantény nastoupit nemusí, poněvadž byla dodržována všechna hygienická pravidla (nošení roušek, dezinfekce rukou, větrání). Třída tak bude pokračovat ve vzdělávání prezenčně, tedy ve škole, kde je zajištěno suplování. Dále jsme ve spolupráci s SDH Úsov zajistili dezinfekci prostor školy aerosolem a každý den po vyučování budou prostory třídy dezinfikovány ozonem. V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. č. 737 560 626.

 

S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci,

v příštím týdnu tj. od 1.2. do 5.2.2021budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 1. třída se bude učit prezenčně ve škole.

S pozdravem a přáním klidných dnů

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci,

v příštím týdnu tj. od 25.1. do 29.1.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 1. třída se bude učit prezenčně ve škole. Ve čtvrtek 28.1.2021 bude žákům předáno vysvědčení a v pátek 29.1.2021 čekají žáky plánované pololetní prázdniny.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním klidných dnů

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k pokračující neutěšené epidemiologické situaci rozhodla Vláda ČR na svém čtvrtečním zasedání dne 7.1.2021 o prodloužení opatření proti šíření koronaviru podle stupně 5 protiepidemického systému PES, který se vztahuje i na provoz školy. V následujících dvou týdnech od 11.1.2021 do 22.1.2021 tak budeme pokračovat v současném režimu výuky tedy:

Prezenční čili výuka ve škole bude zachována pouze pro žáky 1. a 2. ročníku (žáci musí mít během pobytu ve škole roušku, doporučujeme mít náhradní roušku uloženou v sáčku v aktovce).
Ostatní ročníky pokračují na distanční tedy online výuce z domova, přičemž informace o výuce budeme i nadále vyvěšovat na úvodní stránce u jednotlivých tříd popř. budou předávány žákům prostřednictvím třídních učitelů.
Školní družina bude pro žáky 1. a 2. ročníku v provozu, ovšem při zachování homogenity skupin. Proto žáci 1. ročníku budou v 1. oddělení školní družiny a žáci 2. ročníku pak ve 2.oddělení.
Co se týče mateřské školy, tak ta zůstává v běžném režimu.
Pevně věřím, že se situace začne co nejdříve zlepšovat a žáci se tak budou moci opět navrátit k prezenční výuce ve škole. Pokud možno klidné dny všem přeje
Ing. David Kalousek, ředitel školy

Vážení rodiče, milí žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo 21.12. a 22.12. 2020 jako volné dny, kdy není povinné vzdělávání distančním způsobem a zároveň se žákům neposkytuje školní stravování. O tyto dny se tak de facto prodlužují vánoční prázdniny. Žáci tak v tomto kalendářním roce půjdou do školy naposledy v pátek 18.12.2020 a po novém roce se do školy vrátí v pondělí  4.1.2021. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, z důvodu pokračujících protiepidemických opatření se zájmové kroužky při DDM Magnet Mohelnice i přes návrat žáků do školy konat v měsíci prosinci nebudou. Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, je předpoklad jejich realizace od měsíce ledna 2021. Z hlediska administrativního je třeba odevzdat zápisné do kroužků v plné výši, přičemž jakmile se kroužky opět otevřou, bude alikvotní částka, stejně jako v jarním období, žákům vrácena. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče,

od středy 18.11.2020 je opět povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. třídy ve škole. Výuka bude probíhat dle rozvrhu jako v měsících září a říjen, pouze místo tělesné výchovy bude zařazen jiný předmět, který paní učitelka třídní ve středu žákům sdělí. Žáci musí mít během pobytu ve škole roušky, doporučujeme mít jednu náhradní roušku uloženou v sáčku v aktovce.

Zároveň je umožněn provoz dětského klubu a školní družiny, pokud tedy potřebujete zajistit péči o Vaše dítě v ranních hodinách od 5:20 a v odpoledních hodinách do 17:00 popř. déle, obě zařízení jsou Vašim dětem k dispozici. V odpoledních hodinách bude I. oddělení školní družiny určeno pro žáky 1. třídy, II. oddělení pak pro žáky 2. třídy.

Žáci docházející na oběd mají tento automaticky přihlášený, pokud o stravování Vašeho dítěte nemáte zájem, je třeba oběd u vedoucí školní jídelny odhlásit (tel. 603 297 046).

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy

—————————————————————————————————————————————
Vážení rodiče, milí žáci, dle sdělení Ministerstva zdravotnictví zůstávají školy i nadále uzavřené tzn. že od pondělí 2.11.2020 pokračujeme v nastavené distanční výuce. Žáci mají opět nárok na oběd za dotovanou cenu, pokud chcete tohoto využívat, je potřeba obědy nahlásit u vedoucí školní jídelny p. Roháčové (tel. č. 603 297 046). S pozdravem
Ing. David Kalousek, ředitel školy
—————————————————————————————————————–
Vážení rodiče, milí žáci, máme za sebou téměř 14 dnů distanční výuky, během níž jsme se všichni snažili o to, abychom nejen neztratili kontakt s Vámi, ale hlavně pokračovali určitou formou ve vzdělávání žáků v hlavních předmětech. Věřím, že nastavená forma komunikace prostřednictvím platformy Microsoft Teams je a bude dobrou alternativou pro distanční výuku, i když jsem si vědom problémů a komplikací, které s touto formou vzdělávání nastávají a nastávat bohužel i budou. Snažíme se Vám vypomoci se zapůjčováním techniky ve formě notebooků či tabletů, nicméně vím, že pouze technika vše nevyřeší, protože důležité je také internetové připojení, se kterým míváme určité problémy i v naší organizaci. I přes toto všechno pevně doufám, že v souvislosti s nabytými zkušenostmi z distanční výuky problémů bude ubývat a výuka se bude zkvalitňovat, nicméně je nám všem jasné, že distanční výuka, ať je sebekvalitnější, nemůže nahradit výuku ve škole s bezprostřední interakcí s vyučujícími a sociálními kontakty s ostatními žáky. Přál bych si, abychom se se žáky mohli co nedříve opět do školy navrátit, ovšem vládou slibovaný termín 2.11. bere pomalu a jistě za své a spíše očekávám uzavření školy na delší dobu. Ovšem to jsou pouze mé domněnky a nám všem nezbývá, než se chovat zodpovědně dle vládních nařízení, dodržovat nastavená hygienická opatření a čekat….K tomuto přikládám letáček z MŠMT. Dále připomínám, že v příštím týdnu od 26.10. mají všichni žáci volno, tudíž nebude probíhat distanční výuka. S tím také souvisí to, že žáci během těchto dnů nebudou mít nárok na dotované obědy a automaticky jsou všichni odhlášeni. Pokud tedy pro své děti budete chtít oběd ze školní jídelny, je třeba jej nahlásit, ovšem za plnou cenu pro cizí strávníky, tedy 65 Kč.
Na závěr Vás prosím, abyste sledovali naše webové stránky či stránky na facebooku, kde budu průběžně zveřejňovat informace, které ze strany ministerstev obdržím.
Všem přeji hezké následující dny a především pevné zdraví.
Ing. David Kalousek, ředitel školy
——————————————————————————————————————————-
ÚKOLY:
Pátek 23.10.2020: 1. tř. 23.10.2020
Čtvrtek 22.10.2020: 1. tř. 22.10. 2020 Čj, Prv, M
Středa 21.10.2020: 1. tř. Čj, M
Pondělí 19.10.2020: 1. tř. 19.10. ČJ, M
Pátek 16.10.2020:16.10.2020
Čtvrtek 15.10.2020: 1.tř. 15.10.2020                Ťuká ťuká deštík
Středa 14.10.: 1. tř. 14.10.2020
————————————————————————————————————————————–
————————————————————————————————————————————-
Vážení rodiče, milí žáci,
jak jistě víte, od zítřejšího dne čili středy 14.10. 2020 zůstanou všichni žáci školy doma na distančním vzdělávání, přičemž informace o výuce budeme vyvěšovat zde popř. budou předávány žákům prostřednictvím třídních učitelů.

Dále se přerušuje provoz školní družiny, školního i dětského klubu.

Dle sdělení z MŠMT mají žáci i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Tento si mohou vyzvednout v době od 11:15 do 12:45 do jídlonosiče nebo konzumovat přímo ve školní jídelně pod dohledem pedagogických pracovníků, samozřejmě za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a rouška). Zároveň při stravování platí všechna pravidla chování stanovená ve vnitřním řádu školní jídelny. Upozorňuji, že všichni žáci, kteří doposud docházeli na obědy, mají automaticky oběd již od středy 14.10. nahlášený a je povinností zákonných zástupců jej případně odhlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 603 297 046) ! Při neodhlášení oběd „propadá“ !
Množí se dotazy ohledně ošetřovného. Zatím vím jen to, že v legislativním návrhu figuruje ošetřovné ve výši 60% průměrného výdělku pro děti do 10 let a pro uplatnění nároku nebude muset škola vydávat potvrzení, bude stačit čestné prohlášení rodiče. Do schválení této legislativní části můžeme jako škola na vyžádání potvrzení vydat.
Co se týče mateřské školy, tak ta zůstává v běžném režimu.
Situace není jednoduchá, nicméně věřím, že následujících 8 pracovních dnů do podzimních prázdnin všichni zvládneme. Po podzimních prázdninách by se žáci měli do školy opět navrátit. Pokud možno klidné dny všem přeje
David Kalousek, ředitel školy

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *