Přespání ve škole 2. třídy

Dalším zážitkem, a pro druháčky novým, bylo přespání ve škole. Po společném setkání jsme si připravili noclehy a přesunuli se ven, kde jsme si zahráli hry a opekli špekáčky. Ve třídě si pak žáci zahráli společenské hry, zhlédli pohádku a samozřejmě nechyběla ani stezka odvahy. Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/prespani-ve-skole-2-trida/

Výlet  3., 4. a 5. třídy

Dne 30. 5. 2024 jsme se společně třeťáci, čtvrťáci a páťáci vydali na společný celodenní výlet do Ostravy. Nejdříve jsme zavítali do oblasti Dolních Vítkovic za poznáním vědecko-technického pokroku do interaktivní expozice   Malého světa techniky a po polední pauze jsme navštívili ostravskou Zoo. Kromě prohlídky zejména exotických zvířat v pavilonech i výbězích nesmělo chybět ani oblíbené […]

Recyklohraní

Dobrých zpráv není nikdy dost: naše škola je dlouhodobě zapojena do celostátní soutěže Recyklohraní, kde jednak žáci vypracovávají úkoly na téma třídění odpadů, jednak sbírají vysloužilé elektrozařízení, baterie, hliníkové plechovky od nápojů či víčka od PET lahví. V průběhu měsíce června nám přišla informace, že v této celostátní soutěži jsme se umístili na 22. místě z 1600 […]

Pohádkový les

V sobotu 8.6.2024 se opět po roce konal na Křížové hoře Pohádkový les, který pořádala Rada rodičů dětem ve spolupráci s naší školou. Pro děti byla připravena stezka s pohádkovými postavami a plněním úkolů, za což pak děti obdržely diplom, pití a špekáček na opékání. V rámci doprovodného programu nechybělo vystoupení kouzelníka a iluzionisty Yorela, […]

Výlet 1. a 2. třídy

6. června navštívili žáci 1. a 2. třídy ZOO v Ostravě. Společně jsme poznávali a pozorovali zvířata, svezli jsme se vláčkem, vyřádili se na hřišti, občerstvili se a samozřejmě jsme nemohli vynechat obchod se suvenýry. 🙂 Počasí nám přálo a všichni jsme si výlet moc užili. Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/vylet-1-a-2-tridy/

Projektový den – dechové hudební nástroje

Téměř každý rok si s dětmi povídáme v rámci hudební výchovy o hudebních nástrojích. Letos měly děti z 1. a 2.třídy možnost se dozvědět něco nového o dechových nástrojích, neboť naši školu navštívil pan Lukáš Halabica, který vyrábí flétny, fujary pastýřské píšťalky z bezového dřeva, bambusu, z plastových a železných trubek. Každá píšťala má svůj […]

Čarodějnický den v 1. třídě

30. dubna se prvňáčci převlékli do čarodějnických hábitů a užili si pořádně magické školní dopoledne. Nejprve si dali fyzickou rozcvičku na školní chodbě a potom všichni řešili rozličné čarodějnické úkoly z matematiky a češtiny. Jelikož všichni úkoly plnili s nadšením a vše se podařilo, obdrželi čarodějnický průkaz. Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/carodejnicky-den-v-1-tride/

Sběr papíru

V květnu proběhl na naší škole sběr starého papíru. Akce probíhala v rámci projektu PAPÍR ZA PAPÍR. Sběru se zúčastnilo 48 dětí ze ZŠ i MŠ. Dohromady se nám podařilo nasbírat neuvěřitelných 3440kg!!! Což je o více než 1000kg oproti podzimnímu sběru. Tentokrát přijel pro sběr větší vůz a stejně musel jet dvakrát Nejlepší žák-sběrač […]