Výchovný koncert

Ve středu 20.9.2023 se v tělocvičně školy konal výchovný koncert. Pro žáky 1. – 4. třídy byl připraven program s názvem „Písničkový kolotoč“, kde se děti jednoduchou formou dozvěděly,  jak a proč vznikají písničky, jaké jsou druhy písní a nakonec si i zatancovaly. Žáci 5. – 9. třídy měli možnost nahlédnout do „Rockové krabičky“, kdy […]

Okrskové kolo v přespolním běhu Mohelnice

Velkým úspěchem dnes skončila účast našich žáků na okrskovém kole přespolního běhu v Mohelnici, jehož se účastnil i žáci ze ZŠ Mlýnské, ZŠ Vodní, ZŠ Dubicko. Družstvo mladších žáků se umístilo na 4. místě, družstvo starších žákyň na 3. místě (Klára Tunová doběhla do cíle na 3. místě), družstvo mladších žákyň 1. místo (Alice Lorencová […]

V úterý dne 12. září 2023 se žáci deváté třídy zúčastnili poznávací exkurze do Prahy. Pedagogický doprovod tvořila dvojice paní učitelka Václavíková coby odbornice přes Prahu a pan učitel Foltas coby třídní učitel. Díky obětavosti části rodičů, kteří zajistili dovoz k vlaku do Zábřeha (a večer odvoz) mohli všichni zúčastnění již v 7:11 vyrazit rychlovlakem […]

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Prázdniny utekly jako voda a tak v pondělí  4.9.2023 začal nový školní rok 2023/2024, který jsme se žáky a rodiči zahájili tradičně v tělocvičně školy. Po úvodních slovech pana starosty města Úsova a pana ředitele se žáci odebrali se svými třídnímu učiteli do tříd, pouze 22 žáků 1. třídy přešlo před budovu školy, kde pro […]

Škola v přírodě, Tábor Černý Potok, 19.6. – 21.6. 2023

Ve dnech 19. –21. června 2023 se děti 1. stupně / 51 dětí/ naší ZŠ zúčastnily školy v přírodě, která se uskutečnila v Táboře Černý Potok. Tato akce byla zaměřena zejména na utužení třídních kolektivů, vedení ke spolupráci, k samostatnosti, zodpovědnosti a ohleduplnosti. V krásném slunečném počasí prožily děti společně se svými vyučujícími i s […]

Vyhlášení výsledků ekosoutěží

V úterý 27.6.2023 proběhlo vyhlášení výsledků sběru víček od PET lahví, baterií, elektroodpadu a hliníku. Třídy na 1. místech obdrželi kromě pohárů i příspěvek z Rady rodičů ve výši 1000,- Kč, třídy na 2. místech pak 500,- Kč a na 3. místech 300,- Kč. Zhodnocení ekosoutěží za celý školní rok najdete na https://zsusov.cz/zakladni-skola/ekosouteze/ Fotografie pak na […]