Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým žákům, rodičům, prarodičům, přátelům školy se Základní škola Úsov, okres Šumperk může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,80 t. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo […]

Úspěch v soutěži Bezpečný cyklista

Žáci 2. stupně se v předchozích měsících zapojili do výtvarné a literární soutěže „Bezpečný cyklista“ spoluorganizované Policií ČR. Největšího úspěchu dosáhl David Ďurina ze 7. třídy, který se svým příspěvkem obsadil 2. místo a postoupil do celostátního kola. Naši školu tak navštívil por. Mgr. Ladislav Jílek, aby Davidovi předal diplom, cenu a všem ostatním zúčastněným […]

Den Země ve 2. a 4. třídě

V ranních hodinách se děti sešly ve svých kmenových třídách, kde měly připravený svůj program. Druháčci si popovídali o tom, proč se slaví Den Země, na zeměkouli si přiblížili pevniny, moře a oceány naší planety Země a vysvětlili si proč chránit přírodu a ovzduší u nás i ve světě. Poté se rozdělili do skupin a třídili […]

Soutěž Recyklohraní

Naše škola je již několik let zapojena do celostátního školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, v rámci něhož sbíráme vysloužilé elektrospotřebiče, tonery do tiskáren, mobilní telefony či baterie. V letošním školním roce jsme za tyto aktivity získali 2941 bodů a umístili se na 45. místě ze všech zapojených 1668 škol z celé ČR. […]

Veselé zoubky v 1. třídě

Ve čtvrtek 12. května měli v první třídě projektový den „Veselé zoubky“. V úvodu děti zhlédly pohádku o Hurvínkovi – Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Děti si povídaly, jak správně pečovat o chrup, o zdravém stravování a návštěvě zubaře. Plnily úkoly na interaktivní tabuli a v pracovních listech. Odměnou za splněné úkoly byl malý dárek ve formě […]

Čarodějnický den v 1. třídě

V pátek 29. dubna se to v první třídě hemžilo čaroději a čarodějnicemi s rozcuchanými účesy, strašidelně legračním oblečením s košťaty. Čarodějnický slet se zábavným rejem. Čarodějnická družstva házela koštětem na cíl, létala na koštěti slalomovou dráhou, skákala přes překážky s koštětem, brodila se bažinou, plnila matematické úkoly a luštila křížovky. Čarodějnický den se moc vydařil a už se těšíme […]

Den Země v 1. a 3. třídě

V pátek 13. května probíhal na naší škole projektový den – Den Země. Žáci z první a třetí třídy se dozvěděli, kdy a proč se slaví Den Země. Povídali si o ochraně životního prostředí, co Zemi škodí a co prospívá, vymýšleli přání pro naši Zemi. Naučili se třídit odpadky do kontejnerů. Po svačince se vydali ven k rybníku, […]

Koláže a obrázky z květin

Slunečné počasí jsme využili a s žáky 5. ročníku jsme hodinu pracovních činností strávili na rozkvetlém hřišti. Stačila tužka, čtvrtka kartonu, podsedák a krásná díla jsou na světě. Aby utrhnuté kytičky jen nezvadly, pochutnali si na nich naši králíčci. Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/kolaze-a-obrazky-z-kvetin/

Pokusy s vodou

Jednu vyučovací hodinu pracovních činností jsme věnovali jednoduchým pokusům s vodou. Žáci 4. a 5. třídy si vyzkoušeli zajímavé triky s vodou, optické klamy apod. Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/pokusy-s-vodou/