Školní akademie

Malé ohlédnutí za školní akademií najdete na https://www.youtube.com/watch?v=BpeGK6oO3Q8 Zbývá dodat, že v příštím týdnu budeme rodiče informovat o možnosti zakoupení videa z této akce.

Adventní čas v 1.třídě

V předvánočním čase navštívil 1.třídu Mikuláš se svou družinou. Některé děti slíbily, že své hříchy napraví a pro jistotu ještě zarecitovali nebo zazpívali písničku, a tak čerti odešli hledat hříšníky jinam. 😊 Aby nám čekání na nejkrásnější svátky rychleji uteklo, každý den děti plnily úkol z adventního kalendáře. Samozřejmě jsme si připomněli, jaké tradice a […]

Prosinec ve 3. třídě

Předvánoční období v naší třídě uběhlo velmi rychle. Ačkoli byly nejdůležitější přípravy na školní akademii, nezapomněli jsme ani na Mikulášský den, který jsme si zpestřili zábavným vyučováním s mikulášskými, andělskými nebo čertími úkoly, ani na společné pečení tentokráte vynikajících čokoládových cookies nebo vánoční besídku s nadílkou. Zazpívali jsme si společně koledy, popovídali o vánočních zvycích, […]